Ένωση Εισαγγελέων: Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

0

Ολοκληρώθηκαν εχθές  (27-2-2022)  οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις Εισαγγελίες Αθηνών και Πειραιώς. Συνολικά ψήφισαν 458 εισαγγελείς όλων των βαθμών. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων ευρέθησαν: (α) έγκυρα ψηφοδέλτια: 451, (β) άκυρα ψηφοδέλτια: 5 και (γ) λευκά ψηφοδέλτια: 2

Έλαβαν : Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 8 § 1 και 12 του Καταστατικού της Ένωσής μας, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:
Στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι :
Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως προσεχείς ημέρες.