ΕΠ.ΑΝ.: Δημόσια Διαβούλευση – Πρόταση για τη δημιουργία sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ανταγωνισμό

0

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στις 12.07.2021 εκκίνησε τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την πρόταση δημιουργίας sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κορυφαίο στόχο δημοσίου συμφέροντος που διέπει όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η πολιτική ανταγωνισμού που πολυπλεύρως υπερασπίζει και προωθεί τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην οικονομία, πρέπει να προσαρμόζεται προς τη δημιουργία λύσεων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να δρα με συμπληρωματικό τρόπο προς άλλες πρωτοβουλίες, αλλά και να διευκολύνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν στόχο την πράσινη μετάλλαξη της οικονομίας προς όφελος των καταναλωτών και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το sandbox αποτελεί έναν εποπτευόμενο περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς να εμποδίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό. Εντός του πλαισίου αυτού, οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών προτάσεων τόσο στον ανταγωνισμό όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη αξιολογούνται από την ΕΑ για την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των επιχειρήσεων και τη μείωση του ρυθμιστικού κινδύνου για επενδύσεις που συμβαδίζουν με τους ευρύτερους στόχους δημοσίου συμφέροντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης, η ΕΑ θα μπορεί να αποφαίνεται ότι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια δεν βλάπτουν τον ανταγωνισμό μέσω μίας νέας, γρήγορης διαδικασίας κατάθεσης και αξιολόγησης των εμπορικών αυτών κινήσεων και παρακολούθησης της εφαρμογή τους.

Ολόκληρο το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης καθώς και περισσότερες πληροφορίες για επικοινωνία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 20-8-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση sandbox@epant.gr.