ΕΠΑΝ: Μεταφορά των ημερομηνιών προγραμματισμένων συνεδριάσεων για το διάστημα από 11/2 έως και 1/3

0

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά την ισχύ των έκτακτων μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας, από 11η Φεβρουαρίου 2021 έως και 1η Μαρτίου 2021, αποφάσισε τη μεταφορά των προγραμματισμένων συνεδριάσεών της που είχαν ορισθεί στο ως άνω διάστημα και όρισε νέες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση αυτών, οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στο «Πρόγραμμα Συνεδριάσεων».