Επανεκλογή Α.Ποττάκη, ως Προέδρου της Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη των Μεσογειακών Χωρών

0

Στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη των Χωρών της
Μεσογείου (ΑΟΜ) εξελέγη για δεύτερη φορά ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη
Ανδρέας Ποττάκης. Η θητεία είναι τριετής.

Στην ΑΟΜ μετέχουν 28 χώρες από τρείς ηπείρους: μέλη της είναι ομόλογοι θεσμοί
από τη Νότια Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τη
Μαύρη Θάλασσα. Ο ρόλος της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο διεθνές διπλωματικό
περιβάλλον αφού συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν το
προσφυγικό-μεταναστευτικό και, γενικότερα, επιβλέπει την εφαρμογή των αρχών του
Κράτους Δικαίου και δη στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων.

Η επιρροή της ΑΟΜ είναι πολύ σημαντική στους ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς,
καθώς στο ίδιο τραπέζι κάθονται Συνήγοροι του Πολίτη από περιοχές μεγάλης
έντασης και από περιοχές στις οποίες μαίνεται η προσφυγική κρίση. Ελέγχει τις
συνθήκες λειτουργίας σε μερικούς από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς
καταυλισμούς παγκοσμίως και επίσης γνωμοδοτεί και προτείνει λύσεις σε
συγκεκριμένα προβλήματα που προϋποθέτουν τη συνεργασία των εμπλεκομένων σε
επίπεδο Ανεξάρτητων Αρχών.