Επαγγελματική στέγη νέων δικηγόρων: μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί – άρθρο του Σ. Βούκουνα, Δικηγόρου, Συμβούλου ΕΑΝΔΑ

0

Η ζωή ενός νέου που ξεκινάει τις σπουδές του στην νομική σχολή κυλάει κάπως έτσι: περνάει στη σχολή. Τελειώνει την σχολή. Ξεκινάει την άσκηση. Τελειώνει την άσκηση. Σε όλη αυτή την διαδρομή σίγουρα θα έχει κάποια στιγμή διερωτηθεί εάν  και πότε θα ανοίξει δικό του γραφείο. Μάλιστα, πολλές φορές, συγγενείς και φίλοι τον ρωτάνε με απορία πότε θα το κάνει. Πού να εξηγείς όμως το κόστος που συνεπάγεται, τις ασφαλιστικές εισφορές, τους φόρους, το ύψος του ενοικίου. Ειδικά αυτό το τελευταίο.

Στο πλαίσιο αυτό άκουσα με μεγάλη προσοχή τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για την επικείμενη μετεγκατάσταση εννέα Υπουργείων στο πάρκο της ΠΥΡΚΑΛ. Η Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό την επιθυμία της να αναδιατάξει τον οικιστικό χάρτη της Αθήνας μεταφέροντας εννέα Υπουργεία στο πάρκο της ΠΥΡΚΑΛ και απελευθερώνοντας 127 κτήρια στα οποία σήμερα στεγάζονται τα παραπάνω Υπουργεία. Από τα κτήρια αυτά αρκετά αποτελούν ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους και πρόκειται να αξιοποιηθούν για παροχή φθηνής στέγης, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει μέλη της Κυβέρνησης. Μάλιστα, αυτή την περίοδο δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στο Ελληνικό Κράτος να αξιοποιήσει τα εργαλεία που παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και να ανακαινίσει ριζικά τα κτήρια που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Μερικά από τα παραπάνω κτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραφεία νέων επαγγελματιών αντί ενός μικρού αντιτίμου προς το Ελληνικό Κράτος. Η αξιοποίηση των κτηρίων αυτών ως έδρας των νέων επιστημόνων θα αποτελέσει μια ενίσχυση για όλους τους νέους επαγγελματίες και μια σημαντική πράξη κοινωνικής πολιτικής. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να εκπονήσει ένα σχέδιο για την επαγγελματική στέγη των νέων επιστημόνων που αν μη τι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει.

Αποτελεί όμως και μια πολιτική που θα υπηρετήσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρόταση για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για επαρκείς κατώτατους μισθούς αναφέρεται ότι «για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και την οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών είναι ουσιαστικό να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση αμείβονται με επαρκείς μισθούς. Οι επαρκείς μισθοί αποτελούν ουσιώδες συστατικό στοιχείο του μοντέλου της ΕΕ για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς». Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα ίδια λόγια για να αποτυπώσω την αναγκαιότητα για φθηνή επαγγελματική στέγη για όσους νέους επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα δικό τους επαγγελματικό εγχείρημα.

Η καθημερινότητα ενός νέου επαγγελματία στην Ελλάδα έχει πολλές δυσκολίες. Αν το Ελληνικό Κράτος θέλει να στηρίξει όσους θέλουν να μείνουν και να προκόψουν στην χώρα με τις δικές τους δυνάμεις πρέπει να αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες. Ας ξεκινήσει με την υιοθέτηση της παραπάνω πρότασης.

Στέλιος Βούκουνας – Δικηγόρος LLM / Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ