Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ [2019]

0

Την Έκθεση Πεπραγμένων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για το έτος 2019, επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Η Έκθεση αφορά τις δράσεις της Αρχής κατά το 2019 στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε ο κ. Μασσέλος, «η ΕΕΤΤ προέβη σε σημαντικές παρεμβάσεις στους παραπάνω τομείς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο διασφαλίζει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕΤΤ προετοίμασε τη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της οποίας θα απονεμηθούν τα δικαιώματα χρήσης για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παράλληλα, η ΕΕΤΤ συνέχισε το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω αγορών και την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε ποικίλες επιλογές. Επίσης, μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή όργανα, είχε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών και τεχνολογικών εξελίξεων, προβάλλοντας τις θέσεις της χώρας μας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση που του παρείχε και τον διαβεβαίωσε ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια προς εξέταση Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σχόλια