Εργασίες αναβάθμισης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., από 15.00 έως 17.00

0

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) σας ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη 16/07/2020 και ώρα 15.00-17.00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης της υποδομής της που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένες δυσλειτουργίες και μικρές καθυστερήσεις στις παρακάτω εφαρμογές:

— e-Παράβολο,
— Κέντρο διαλειτουργικότητας,
— Εφαρμογή εξωδικαστικού συμβιβασμού,
— Πόθεν Έσχες,
— ICISNET,
— Μητρώο Εισροών Εκροών,
— Εφαρμογές Δημόσιας Περιουσίας