ΕΣΔΙ: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής

0

 [1] Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την Ευαγγελία Νίκα του Νέστορα (Α.Δ.Τ. ……………….), Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αντικατάσταση του Δημητρίου Σκαλτσούνη του Παναγή (Α.Δ.Τ. ……………….), Επίτιμου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

[2] Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τον Ισίδωρο Ντογιάκο του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ………………….), Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση του Βασιλείου Πλιώτα του Ηλία (Α.Δ.Τ. …………….), Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως