ΕΣΔΙ: Συγκρότηση Επιτροπής αποφοίτησης – Διοικητικής Δικαιοσύνης

0

Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 26ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

  1. Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΕ 153027), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρώτριά του την Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ 536737), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  2. Αγγελική Πανουτσακοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΝ 168657), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά της την Αντιγόνη Στίνη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ 491947), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  3. Στέφανο Μετάκο του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΗ 564186), Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ, με αναπληρώτριά του την Μαρία Τσαγκάρη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΖ 657540), Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ.

Ορίζουμε την Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ 862916) υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΖ 175536), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Σχόλια