ΕΣΔΙ: Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης – ΠΠ Δικαιοσύνης

0

Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 26ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

  1. Αρτεμισία Παναγιώτου του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ Χ 610068), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της την Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΙ 518800), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
  2. Γεώργιο Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΚ 038988), Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Κυριάκο Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη (ΑΔΤ Χ 250337), Αρεοπαγίτη.
  3. Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου, (ΑΔΤ ΑΕ 683555), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του την Ελένη Μετσοβίτου του Ρίζου (ΑΔΤ Φ 300800), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ορίζουμε την Πολυξένη Κουκουτζέλη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 146130), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Σουρτζή του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΒ 161107), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.