ΕΣΔΙ: Τελικοί Πίνακες Υποψηφίων ΚΘ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού

0

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

 

Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ