Ετ. Νομικών Β. Ελλάδος: Οι δημόσιες συμβάσεις μετά τον ν. 4782/2021 – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου [18/11]

0
Επιστημονική διαδικτυακή εκδήλωση – [ Πέμπτη 18.11.2021, 17:30 ]
Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει επιστημονική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:

«Οι δημόσιες συμβάσεις μετά τον ν. 4782/2021 – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου»

Συντονισμός:

Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Kαθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χαιρετισμός:

Βασίλειος Σκουρής, τ. Πρόεδρος του ΔΕΕ, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΕΟΔ

Εισηγήσεις:

Μέρος Α’: Προσέγγιση ζητημάτων ουσιαστικού δικαίου

Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος, Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»
«Η εφαρμογή των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 αναφορικά με την συμπλήρωση των φακέλων προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4872/2021»

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος
«Η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων υπό τον ν. 4782/2021 (άρ. 78 ν. 4412/2016)»

Ελισάβετ Αδαμαντίδου, Διδ. Νομικής, Δικηγόρος, Προϊσταμένη ΜοΠαΔιΣ / ΚΔΕΟΔ
«Νομοθετικές μεταβολές και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης»

Μέρος Β’: Προσέγγιση των δικονομικών κανόνων

Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, M2R, ΜΔΕ, τ. μέλος ΑΕΠΠ
«Tα χαρακτηριστικά της διαδικασίας άσκησης και εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ – Αποτίμηση και προοπτικές»

Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.
«Η δικαστική προστασία, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τη νομολογία και, κυρίως, μετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021»

Θα ακολουθήσει συζήτηση διάρκειας 20 λεπτών.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση μέχρι την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι δωρεάν.

Σχόλια