Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης στις λειτουργίες πολιτογράφησης αλλογενών και ομογενών αλλοδαπών

0

Ο Διοικητής της ΕΑΔ Α.Μπίνης, παρέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Γ.Γ. Ιθαγένειας, Α. Μπαλέρμπα, την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης στις λειτουργίες ενός κρίσιμου πεδίου δημόσιας πολιτικής, την πολιτογράφηση αλλογενών και ομογενών αλλοδαπών.

Η μελέτη αυτή που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ αποτελεί μία σημαντική τομή για την ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς για πρώτη φορά γίνεται μία ολοκληρωμένη άσκηση εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων ακεραιότητας και υποβολής στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πολιτογράφησης.

Σχόλια