Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

0

Το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας χαιρετίζει την πρόσφατη υπουργική απόφαση (Γ.Π. οικ. 900/2022) του Υπουργείου Υγείας η οποία επανακαθορίζει το περιεχόμενο του εντύπου «Ιστορικό αιμοδότη» αίροντας μία αδικαιολόγητη διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην εθελοντική αιμοδοσία.