Φύλαξη και Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων, απόφαση Υπ. Δικαιοσύνης

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (Αθήνα, 28/04/2020 Αριθ. Πρωτ.:19865) εγκρίνεται με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «JK SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η φύλαξη και επιτήρηση των χώρων εντός και εκτός των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΛΕΧΑΙΝΩΝ), ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΒΑΡΔΑΣ), AΝΔΡΟΥ, ΑΡΤΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΧΙΟΥ και των Κτηματολογικών Γραφείων ΚΩ – ΛΕΡΟΥ (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ), ΡΟΔΟΥ (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΛΟΥ ΧΑΛΚΗΣ) προς αποφυγή συνωστισμού του συναλλασσόμενου κοινού, λόγω του κορωνοϊού COVID 19, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένου από 29-04-2020.

Ειδικότερα, η ανωτέρω εταιρεία αναλαμβάνει τη φύλαξη και επιτήρηση των χώρων εντός και εκτός των ως άνω υποθηκοφυλακείων με ένα (1) φύλακα σε καθένα από αυτά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (29.760,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού στον Ειδικό Φορέα 10172060000000 – Α.Λ.Ε. 2420989001 του οικονομικού έτους 2020.

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην εταιρεία με την επωνυμία «JK SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα επί της Ελ. Βενιζέλου 242 & Σόλωνος– Τ.Κ.: 17675 και θα καταβληθεί μετά από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ετήσια Επιτροπή Παραλαβής του Υπουργείου θα πραγματοποιηθεί μετά την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από τους οικείους Προϊσταμένους των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων στις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση όλων των συμβατικών όρων. Η ανάδοχος καλείται, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, για άμεση υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σχόλια