Γενική Επιτροπεία των ΔΔ: υποβολή δηλώσεων προτίμησης προς το ΑΔΣΔΔ, έως 30/4

0

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (Α.Δ.Σ.Δ.Δ.) θα συνεδριάσει την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, προκειμένου να αποφασίσει, για την πλήρωση μιας (1 ) κενής οργανικής θέσεως Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων .

Εισηγητής: κ. Μ. Σωτηροπούλου

Βοηθός Εισηγ.:κ Μ.Νικολακάκη

Β

Ενόψει των υπηρεσιακών μεταβολών, οι οποίες θα αποφασισθούν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (Α.Δ.Σ.Δ.Δ.) κατά τις συνεδριάσεις του των μηνών Μαΐου – Ιουνίου 2020, οι σχετικές με την τοποθέτηση δηλώσεις προτίμησης των κρινομένων για προαγωγή δικαστικών λειτουργών, καθώς και οι αιτήσεις μετάθεσης, πρέπει να έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρόνως να έχουν κοινοποιηθεί στη Γενική Επιτροπεία(e-mail: g-epitropia-d-d@otenet.gr) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  30/4/2020.

Σχόλια