Η ΑΠΔΠΧ επί προσχεδίου Π.Δ. του ΥΠΕΣ για την τηλεργασία στο Δημόσιο

0