spot_img
ΑρχικήLaw NewsΗ Ευρ. Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών της G7 για την...

Η Ευρ. Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών της G7 για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχετικά με κατευθυντήριες Αρχές και Κώδικα Δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη

spot_img
spot_img

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή συμφωνία των ηγετών της G7 σχετικά με διεθνείς κατευθυντήριες αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας για τους προγραμματιστές ΤΝ στο πλαίσιο της διαδικασίας της Χιροσίμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λόγω αρχές και ο εθελοντικός κώδικας δεοντολογίας θα συμπληρώσουν σε διεθνές επίπεδο τους νομικά δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους επί του παρόντος οριστικοποιούν οι συννομοθέτες της ΕΕ στο πλαίσιο της πράξης της ΕΕ για την ΤΝ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων που προσυπέγραψαν τη δήλωση των ηγετών της G7, την οποία εξέδωσε η ιαπωνική προεδρία της G7 το 2023.

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Τα δυνητικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για τους πολίτες και την οικονομία είναι τεράστια. Ωστόσο, η επιτάχυνση των ικανοτήτων της ΤΝ δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις. Η ΕΕ, που πρωτοπορεί ήδη σε θέματα ρύθμισης με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλει επίσης στη δημιουργία δικλείδων ασφαλείας και στη διακυβέρνηση της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ικανοποίηση χαιρετίζω τις διεθνείς κατευθυντήριες αρχές της G7 και τον εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ΕΕ για την προώθηση αξιόπιστης ΤΝ. Καλώ τους προγραμματιστές ΤΝ να υπογράψουν και να εφαρμόσουν αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας το συντομότερο δυνατόν

Κατοχύρωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της τεχνολογίας

Οι έντεκα κατευθυντήριες αρχές που εγκρίθηκαν από τους ηγέτες των επτά χωρών και της ΕΕ, που απαρτίζουν την G7, παρέχουν καθοδήγηση στους οργανισμούς που αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα ΤΝ, όπως τα μοντέλα γενικού σκοπού και η παραγωγική ΤΝ, για την προώθηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της τεχνολογίας. Οι κατευθυντήριες αρχές περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για τον μετριασμό των κινδύνων και της κατάχρησης και τον εντοπισμό τρωτών σημείων, για την προαγωγή της υπεύθυνης ανταλλαγής πληροφοριών, της αναφοράς περιστατικών και της επένδυσης στην κυβερνοασφάλεια, καθώς και για σύστημα επισήμανσης που θα επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο που παράγεται από ΤΝ.

Οι αρχές αυτές αναπτύχθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, από κοινού από την ΕΕ και τα άλλα μέλη της G7, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Χιροσίμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι κατευθυντήριες αρχές με τη σειρά τους χρησίμευσαν ως βάση για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα παρέχει λεπτομερή και πρακτική καθοδήγηση στους οργανισμούς που αναπτύσσουν ΤΝ. Ο εθελοντικός κώδικας δεοντολογίας θα προωθεί επίσης την υπεύθυνη διακυβέρνηση της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τα δύο έγγραφα θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ότι ανταποκρίνονται σε αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία. Οι ηγέτες της G7 κάλεσαν τους οργανισμούς που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα ΤΝ να δεσμευτούν να εφαρμόζουν τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας. Οι πρώτοι υπογράφοντες θα ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον.

Ιστορικό

Η διαδικασία της Χιροσίμα της G7 για την τεχνητή νοημοσύνη θεσπίστηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 στις 19 Μαΐου 2023 με σκοπό την προώθηση δικλείδων ασφαλείας για προηγμένα συστήματα ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο φάσμα διεθνών συζητήσεων σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας για την ΤΝ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την τεχνητή νοημοσύνη (GPAI), καθώς και του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ–ΗΠΑ και των ψηφιακών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ.

Από τότε που ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεσή της να εκπονήσει κώδικα δεοντολογίας στην υπουργική σύνοδο του ΣΕΤ της 31ης Μαΐου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε ενεργά με βασικούς διεθνείς εταίρους στην G7 για να αναπτύξουν τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας για την ΤΝ. Αυτές οι διεθνείς δεσμεύσεις συνάδουν με τους νομικά δεσμευτικούς κανόνες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της πιο ολοκληρωμένης πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη (πράξη της ΕΕ για την ΤΝ), η οποία θα εφαρμόζεται στην ΕΕ.

Η πρόταση πράξης της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη θα εγγυάται την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοχή της ΤΝ, καθώς και τις επενδύσεις και την καινοτομία στον τομέα αυτό, σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πράξη για την ΤΝ θα προβλέπει νομικά δεσμευτικούς κανόνες βάσει κινδύνου για τα συστήματα ΤΝ που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία στην αγορά της Ένωσης.

spot_img

Lawjobs