Οι εξεταστικές επιτροπές του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συγκροτούνται οι εξεταστικές επιτροπές τoυ εισαγωγικoύ διαγωvισµoύ της Εθvικής Σχoλής ∆ικαστικών Λειτουργών ακολούθως:

Kατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης αποτελούµενη από τους:

1) Ειρήνη Καλού του Ελευθερίου (Α∆Τ ΑΚ 509465), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτριά της την Πηνελόπη Ζωντανού του ∆ηµητρίου (Α∆Τ Ρ 097979) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Αντώνιο Τσαλαπόρτα του Γεωργίου (Α∆Τ ΑΝ 743564), Αρεοπαγίτη, µε αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου (Α∆Τ Χ 082958), Αρεοπαγίτη.

3) Χαράλαµπο Βουρλιώτη του Ιωάννη (Α∆Τ ΑΚ 851548), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µε αναπληρωτή του τον Βασίλειο Παππαδά του Χρήστου (Α∆Τ ΑΝ 278519), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

4) Αριστοτέλη Χαραλαµπάκη του Ιωάννη (Α∆Τ ΑΕ 548800), Καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής, της Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε αναπληρωτή του τον Άγγελο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη (Α∆Τ ΑΝ 524524), Καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής, της Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.

5) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου (Α∆Τ AΜ 061032) ∆ικηγόρο Αθηνών, µε αναπληρωτή του τον Ηλία Κωνσταντόπουλο του Θεοδώρου (Α∆Τ ΑΝ 627304), ∆ικηγόρο Αθηνών επίσης, ως µέλη.

Καθήκοντα γραµµατέων της ανωτέρω επιτρoπής αvατίθενται στους: α) Φωτεινή Παπαβασιλείου του Ελευθερίου (Α∆Τ ΑΚ 913639), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, µε αναπληρώτριά της την Ευφηµία Παπαδοπούλου του Αντωνίου (Α∆Τ ΑΒ 862916), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισµού στη Θεσσαλονίκη, β) Γεώργιο Φιστούρη του Στυλιανού (Α∆Τ ΑΚ 132313), γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µε αναπληρώτριά του την Σπυριδούλα Τζαβίδη του Αθανασίου (Α∆Τ ΑΖ 130029), γραµµατέα του Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισµού στην Αθήνα.

Kατεύθυνση Εισαγγελέων αποτελούµενη από τους:

1) ∆ήµητρα Κοκοτίνη του Βασιλείου (Α∆Τ ΑΝ 091653), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, µε αναπληρώτριά της την Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου (Α∆Τ ΑΗ 587928), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Αναστασία ∆ηµητριάδου του Γεωργίου (Α∆Τ Θ 403342), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µε αναπληρωτή της τον ∆ηµήτριο Ασπρογέρακα του Γεωργίου (Α∆Τ ΑΖ 022420), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3) Αναστασία Μασούρα του Ευγενίου (Α∆Τ Σ 502216), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, µε αναπληρωτή της τον Γεώργιο Σαπαντζή του Βασιλείου (Α∆Τ ΑΝ 205175), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

4) Νικολέττα Παϊσίδου του Χρήστου (Α∆Τ ΑΜ 115430), Καθηγήτρια του Τµήµατος Νοµικής, της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε αναπληρώτριά της την Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου του Κλέαρχου (Α∆Τ ΑΚ 112487), Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

5) Ευάγγελο Σταµκόπουλο του Αναστασίου (Α∆Τ AΜ 712556), ∆ικηγόρο Θεσσαλονίκης, µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπουλούκο του Αριστόδηµου (Α∆Τ ΑΚ 958089), ∆ικηγόρο Αθηνών, ως µέλη.

Καθήκοντα γραµµατέων της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (Α∆Τ ΑΗ 503851), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, µε αναπληρώτριά της την Ευδοκία Ράµτσιου του Ελευθερίου (Α∆Τ ΑΚ 258315), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισµού στη Θεσσαλονίκη, β) Ελένη Φραγκίδου του Σωτηρίου (Α∆Τ ΑΒ 078324), γραµµατέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, µε αναπληρώτριά της την Ασηµίνα Σούφλα του ∆ηµητρίου (Α∆Τ ΑΙ 675663), γραµµατέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισµού στην Αθήνα.

Kατεύθυνση ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης αποτελούµενη από τους:

1) ∆ηµήτριο Σκαλτσούνη του Παναγή (Α∆Τ ΑΚ 598979), Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Μιχάλη Πικραµένο του Νικολάου (Α∆Τ Σ 289465), Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας.

2) Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου (Α∆Τ ΑΝ 570831), Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε αναπληρώτριά του την Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του Αθανασίου (Α∆T ΑΖ 136374), Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3) Ελπίδα Ανδρονικάκη-Γουδή του Αλεξάνδρου (Α∆Τ ΑΕ 090360), Πρόεδρο Εφετών του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε αναπληρώτριά της την Χρυσάνθη Ζαΐρη του Γεωργίου (Α∆Τ ΑΝ 058466), Πρόεδρο Εφετών του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.

4) Χρήστο Γκόρτσο του Βλασίου (Α∆Τ ΑΝ 040826), Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε αναπληρώτριά του την Θεοδώρα Αντωνίου του ∆ηµητρίου (Α∆Τ ΑΚ 763137), Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

5) Αθανάσιο Ξηρό του Γεωργίου (Α∆Τ Σ 004271), ∆ικηγόρο Αθηνών, µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Τράντα του Νικολάου (Α∆Τ ΑΒ 634735), ∆ικηγόρο Πειραιώς, ως µέλη.

Καθήκοντα γραµµατέων της ανωτέρω επιτροπής ανατίθενται στους: α) Ειρήνη Μανδραβέλη του ∆ηµητρίου (ΑΖ 679900), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, µε αναπληρώτριά της Χριστίνα- Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυριάκου (Α∆Τ Χ 240477), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισµού στη Θεσσαλονίκη και β) ∆έσποινα Χρονοπούλου του ∆ηµητρίου (Α∆Τ ΑΚ 540236), γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µε αναπληρώτριά της την Αγγελική Νικολάου του Ζαχαρία (Α∆Τ Ρ 670217), γραµµατέα του Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισµού στην Αθήνα.

 

Σχόλια