Η ΚΥΑ για τη λειτουργία των χώρων λατρείας από 4/5 έως και 16/5/2020 [ΦΕΚ Β 1643/2020]

0

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπρα-
ξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ένατι
του κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους αυτούς για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 16.5.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

[ ΦΕΚ Β 1643/2-5-2020]

Σχόλια