Καταγγελία Πανελληνίου Συλλόγου Υπ. Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών γραφείων

0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                      Αθήνα 15/12/2020

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ                                         

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ &

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 ΑΘΗΝΑ                                     

email : semypoth@gmail.com                     

 

     Οι εργαζόμενοι στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με την έναρξη της πανδημίας καταθέσαμε επανειλημμένως τις προτάσεις μας και είχαμε έγκαιρα επισημάνει τρόπους για την ασφαλή  λειτουργία των γραφείων μας, που θα εξασφαλίζει τόσο την προστασία των εργαζομένων σ’ αυτά, όσο και των συναλλασσόμενων.

Δυστυχώς, αν και πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο που ξεκίνησε το τεράστιο αυτό πρόβλημα, τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας συνεχίζουν να λειτουργούν όπως πριν, χωρίς να έχει γίνει καμία ηλεκτρονική αναβάθμιση, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα για εξ αποστάσεως συναλλαγή και το σημαντικότερο όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται μόνο με μετρητά και τραπεζικές επιταγές. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι υπάρχουν σήμερα Υπηρεσίες του Δημοσίου που συναλλάσσονται καθημερινά με το κοινό πραγματοποιώντας χιλιάδες συναλλαγές μόνο σε μετρητά, χωρίς να διαθέτουν τερματικά pos, την ίδια ώρα που το περίπτερο της γειτονιάς και ο πάγκος της λαϊκής υποχρεώθηκε να διαθέτει αντίστοιχο τερματικό και την ίδια ώρα που οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης απαγορεύεται να έχουν έστω και έναν πελάτη εντός του καταστήματος και αυστηρά και μόνο χρήση POS.

Για τους παραπάνω λόγους ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την πολύμηνη καθυστέρηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την παντελή έλλειψη ηλεκτρονικών συναλλαγών-πληρωμών στα γραφεία μας, αλλά και για τη μη ικανοποίηση προηγουμένων αιτημάτων μας που όφειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ικανοποιήσει για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών και επαγγελματιών που συναλλάσσονται στα γραφεία μας, που είναι:

–  Να τοποθετηθούν τερματικά μηχανήματα (POS) στα ταμεία όλων των υπηρεσιών.

–   Να προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατόν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή σε πλήθος περιπτώσεων η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.

  • Να αποσταλεί σε όλα τα γραφεία της χώρας υλικό (γάντια-μάσκες απολυμαντικά).

–   Να υπάρξει άμεσα πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας (security) στις εισόδους των γραφείων μας για την αποφυγή συνωστισμού.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος                                                                      Η Γραμματέας

Βασιλική Σιαπάτη                                                              Ευαγγελία Κρανιώτη