Ετήσια έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

0
Δημοσιεύθηκε η Ετήσια έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’), σχετικά με τις 15 βασικές απειλές στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας για την περίοδο Ιανουαρίου 2019-Απριλίου 2020.

Στις 21 Οκτωβρίου 2020, ο ‘ENISA’ δημοσίευσε την 8η ετήσια έκθεσή του με τις 15 βασικές απειλές στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας για την περίοδο Ιανουαρίου 2019-Απριλίου 2020.

Έκθεση ENISA

Σχόλια