spot_img
ΑρχικήLaw NewsΚατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για τα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για τα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο: “Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης”.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου το οποίο θα εισαχθεί, καταρχήν, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, είναι τα εξής:

  1. Συστήνεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ), και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με: i) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, ii) την πιστοποίηση εγγραφής και καταχώρησης της επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ., iii) τη διαλειτουργικότητα του Μ.Ε.Τ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, iv) την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.

2. Ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. ως αρμόδια αρχή, για τον έλεγχο εφαρμογής της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. και προσδιορίζεται η διαδικασία άσκησης ενστάσεων κατά αποφάσεών της.

3.α. Συστήνεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου με αίτησή τους, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Παρέχεται η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται, με τα δεδομένα που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα.

γ. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Καθορίζεται η διαδικασία για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ.

4.Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων από τη Γ.Γ.Ε.Ε προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εγγεγραμμένη στα Μητρώα επιχείρηση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

5. Επιτρέπεται μόνο σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση καθώς και η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή κ.λπ. (άρθρα 22-24)

6.Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και ορίζονται τα μέλη της και οι αρμοδιότητές της. (άρθρο 25)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1. Τροποποιείται το ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας”, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2.Τροποποιείται το ποσοστό του προσμετρώμενου προσωπικού εταιρειών συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και προστίθεται εξαίρεση του προσμετρώμενου προσωπικού για τους δημοσιογράφους πλήρους απασχόλησης.

3.Προβλέπεται η δυνατότητα εισφοράς υπό τη μορφή διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ειδικότερα οριχόμενες προϋποθέσεις και εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που αποκτούν το δικαίωμα για εμπορική επικοινωνία, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εισφοράς.

4.Επικαιροποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα:

  • Συμπληρώνεται ο ορισμός αναφορικά με τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, ώστε στο εξής να περιλαμβάνει και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου.

  • Αναπροσαρμόζεται η διαδικασία σχετικά με το πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

  • Προβλέπεται η δυνατότητα μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, στον ηλεκτρονικό τύπο.

5. Καταργείται η υποχρέωση των εταιρειών που αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπηρεσίες σχετικά με την καταχώριση ή τη μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων των ανωτέρω φορέων, να παρέχουν ενημέρωση στη Γ.Γ.Ε.Ε σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις.

Lawjobs