Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Με το οποίο μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, περιλαμβάνονται διατάξεις ενίσχυσης των ανέργων και μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

0

Κατατέθηκε εχθές [17/11] στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

— Μειώνονται, από 1/1/2021, κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1/6/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

— Απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

— Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων

— Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο περιεχόμενο των εξουσιοδοτικών διατάξεων χορήγησης του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

— Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης, μέχρι την 31/12/2020.

Στις διατάξεις του προβλέπεται επίσης και η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους από τον ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελών και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων, που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.

Για να δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου πατήστε εδώ