Κατάθεση Σήματος: μη υποχρέωση προσκόμισης Πληρεξουσίου στις Δηλώσεις που υπογράφονται από Δικηγόρο

0

16 Οκτωβρίου, 2020

Ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

“Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 22 του ν. 4679/2020, σε συνδυασμό με τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ με αρ. 21/2018, δεν απαιτείται η προσκόμιση πληρεξουσίου διορισμού δικηγόρου και αντικλήτου κατά την κατάθεση δήλωσης σήματος στη Διεύθυνση Σημάτων, όταν αυτή υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σε περίπτωση που δεν ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος, η υποχρέωση εξουσιοδότησης διορισμού αντικλήτου παραμένει.

Εκ της Διευθύνσεως”

Σχόλια