ΚΔΕΟΔ: Πολιτιστικά αγαθά και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας [30/9 – 1/10]

0

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021
10.00 – 10.15 Χαιρετισμοί
Χριστίνα Δεληγιάννη Δημητράκου,
Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ
Διονυσία Καλλινίκου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Έργου Jean
Monnet

10.15 – 1 2 45
1 η Συνεδρία : Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

10.15 – 11. 00
Πνευματική ιδιοκτησία και άυλη πολιτιστική κληρονομιά Γαλάτεια Καπελλάκου , Δρ Νομικής, Δικηγόρος
11.00 – 11.45
Η ψηφιακή προστασία και διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, Eυαγγελία Βαγενά , Δρ Νομικής, Δικηγόρος, Διευθύντρια Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

11.45 – 12.00 Διάλλειμα

12.00 – 12.45
Προστασία πολιτιστική κληρονομιάς: διαφύλαξη μνημείων και βιώσιμη ανάπτυξη
Πιερρίνα Κοριατοπούλου , Δρ Νομικής, Δικηγόρος

12.45 13.45 Διάλλειμα

13.30 15.30
2 η Συνεδρία : Ψηφιακοί Φορείς Συλλογής Περιεχομένου ως ψηφιακά αποθετήρια
πολιτιστικών αγαθών

13.45 – 14.30
Εισαγωγή στους ψηφιακούς φορείς συλλογής περιεχομένου πεδίο εφαρμογής,
σκοπός, τεχνική ανάλυση

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος RTA στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης
AZ/ 13 /ENPI/ 1 16 ( 44 Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

14.30 – 14 .45 Διάλλειμα

14 .45 1 5 .30
Aνάλυση Νέων Τεχνολογιών
Δημήτριος Τσώλης , Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

12.30 – 14 .00 / 3η Συνεδρία : Πνευματική Ιδιοκτησία και εξαιρέσεις προς όφελος των Μουσείων

12.30 – 13.15, Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ Νομικής, Δικηγόρος, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

13.15 – 13.30 Διάλλειμα

13.30 – 14 .15 – Ευαγγελία Κοκοτσάκη , Δρ Νομικής, Δικηγόρος

14 .15 15. 00 Διάλλειμα

15.00 16.45 – 4η Συνεδρία : H εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στο πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Διατυπώσεις και «έξυπνες» συμβάσεις

15.00 – 15.45

Bασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Β lockchain Βάση Δεδομένων Β lockchain ως
μητρώο εγγραφής έργων Γαλάτεια Καπελλάκου , Δρ Νομικής, Δικηγόρος
15.45 – 16.00 Διάλλειμα

16.00-16.45

«Έξυπνες» συμβάσεις και περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας Προκλήσεις της τεχνολογίας Blockchain Έρευνα στην Ελλάδα στο Βlockchain
και στην Πνευματική Ιδιοκτησία, Ευαγγελία Κοκοτσάκη , Δρ Νομικής, Δικηγόρος

16.45-17.00 Κλείσιμο Σεμιναρίου

Σχόλια