Κτηματολόγιο: Αναστολή συναλλαγών στα Κτηματολογικά γραφεία και Υπ/τα της Περ. Αττικής από 15/2 έως 26/2

0

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 9147/10.02.21 ΚΥΑ (Β΄ 534), από σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου  έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, αναστέλλονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ενώ εξακολουθεί και λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών από τις ίδιες υπηρεσίες.

Όσον αφορά στα προγραμματισμένα ραντεβού, αυτά αναβάλλονται έως και την 26η Φεβρουαρίου 2021 και θα επαναπρογραμματιστούν με την ίδια σειρά μετά τη λήξη της αναστολής των συναλλαγών και οι πολίτες θα ενημερωθούν εγκαίρως με τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να μην υπάρξει άσκοπη ταλαιπωρία.

Γενικές Πληροφορίες

Τηλ 210 6505600 – www.ktimatologio.gr

Καθημερινές 8:30 – 15:30

Σχόλια