Κτηματολόγιο: Δημόσια κλήρωση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

0

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων, η οποία είχε οριστεί για την 21/07/2021 και ώρα 13.00 με την με αριθμό 4/188/23.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.