Κτηματολόγιο: μερική μη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών

0

Ανακοίνωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. της 29/5:

“Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος του παρόχου τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου, υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση σε αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες του Φορέα. Ο πάροχος καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος.

Σας ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.”

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση για την αποκατάσταση των λειτουργιών.
.