Κτηματολόγιο: Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

0

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι 13 Ιουλίου 2022.