Κυρώσεις της ΕΕ για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο

0

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε έντεκα άτομα και τέσσερις οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Μαζί με την καταχώριση τεσσάρων Ρώσων νωρίτερα αυτόν το μήνα, οι εν λόγω δεκαπέντε καταχωρίσεις αποτελούν μέρος της πρώτης ευρύτερης δέσμης καταχωρίσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.. Οι κυρώσεις σηματοδοτούν την ισχυρή αποφασιστικότητα της ΕΕ να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναλάβει συγκεκριμένη δράση κατά των υπευθύνων για παραβιάσεις και καταπατήσεις.

Στις παραβιάσεις που αποτελούν σήμερα στόχο περιλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας αυθαίρετες κρατήσεις, ιδίως Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ στην Κίνα, καταστολή στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, εκτελέσεις χωρίς δίκη και βίαιες εξαφανίσεις στη Λιβύη, βασανιστήρια και καταστολή κατά ΛΟΑΔΜ και πολιτικών αντιπάλων στην Τσετσενία στη Ρωσία, και βασανιστήρια, εκτελέσεις χωρίς δίκη, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφονίες στο Νότιο Σουδάν και στην Ερυθραία.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θεσπίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2020, τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση προς την ΕΕ. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες στην ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Οι σχετικές νομικές πράξεις με τα ονόματα των καταχωρισμένων προσώπων και οντοτήτων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης