Πληρώνουμε χρυσές καρμανιόλες και καθυστερήσεις

0

Τα διόδια, με συνεχείς αυξήσεις στις τιμές και προσθήκη νέων σταθμών είσπραξης, φαίνεται πως είναι η μόνη πρόβλεψη που τηρείται και μάλιστα με… θρησκευτική ευλάβεια από τις περίφημες πέντε συμβάσεις του 2007 για τα έργα στους εθνικούς δρόμους…