«Πράσινο» για αλλαγή χρήσης γης, παρά τις δικαστικές απαγορεύσεις

0

«E» 8/5 Δυσμενή μέτρα για τους κατοίκους διαφόρων περιοχών προωθούν οι δημοτικές αρχές και η ίδια η πολιτεία, επιβαρύνοντας τις χρήσεις γης (π.χ. με την προσθήκη μεγάλων εμπορικών χρήσεων, γραφείων κ.λπ. σε περιοχές κατοικίας) και αδιαφορώντας για τις δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης….