Πόρισμα Βατοπεδίου με ελλιπή στοιχεία

0

Χωρίς τις νέες αποτιμήσεις που έχουν ζητηθεί για τη ζημία που, ενδεχομένως, υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τις ανταλλαγές ακινήτων με τη Μονή Βατοπεδίου, αλλά και δίχως νέα στοιχεία για το πλήθος των εξωχώριων εταιρειών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση…