Στη Βουλή πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

0

Σήμερα πρόκειται να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο επιχειρείται μια ουσιαστική παρέμβαση στους τομείς των ζωοτροφών, της υγείας & προστασίας ζώων και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων, μέσω της καθιέρωσης ενός ενιαίου, απλοποιημένου, αναλογικού και αποτρεπτικού συστήματος επιβολής διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την Ενωσιακή (ΕΕ) και εθνική νομοθεσία.