Φόρος σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων

0

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα ευνοήσει τους μεγαλοϊδιοκτήτες ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σπύρος Δημητρέλης Έρχεται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της Εφορίας, που θα είναι η βάση για την επιβολή του ενιαίου φόρου σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Π ρόκειται για το ηλεκτρονικό αρχείο της Εφορίας, στο οποίο φακελώνονται όλα τα ακίνητα που έχουν οι φορολογούμενοι στην κατοχή τους και θα αποτελέσει τη βάση για να επιβληθεί ο σχεδιαζόμενος από την κυβέρνηση ενιαίος φόρος κατοχής ακινήτων. Ο νέος φόρος ενώ θα βαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες, ακόμη και τους μικρούς, θα συνοδευθεί από ένα πρώτης τάξεως δώρο στους μεγαλοϊδιοκτήτες μέσω της κατάργησης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ……