1.500 ευρώ πρόστιμο σε αμελείς ιδιοκτήτες – Οπως εισπρακτολόγιο

0

Χωρίς δεσμευτικό και σαφώς καθορισμένο προϋπολογισμό για το συνολικό κόστος κτηματογράφησης των ακινήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας που θα κληθούν να πληρώσουν 7,2 εκατ. ιδιοκτήτες, κατατέθηκε χθες επισήμως στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για το εθνικό κτηματολόγιο. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο Ενδιαφέρον έχει η έκθεση του γενικού λογιστηρίου από την οποία κατ’ αρχήν προκύπτει ότι το Δημόσιο δεν θα καταβάλει «κτηματόσημο» για την περιουσία του. Η συμμετοχή του Δημοσίου, που υπολογίζεται σε 250 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί προκαταβολικά με την ψήφιση του νόμου, πιθανότατα με τη μορφή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κρατικής εταιρείας «Κτηματολόγιο» …..