10.000 ευρώ – Αποζημίωση σε ιδιώτη για έκδοση χωρίς αίτηση

0

Η έκδοση πιστωτικών καρτών από τις τράπεζες χωρίς την έγκριση των πελατών τους είναι παράνομη, αποφάνθηκε με σχετική απόφασή του (2750/06) το πολιτικό Εφετείο Αθηνών, επιδικάζοντας αποζημίωση 10.000 ευρώ σε ιδιώτη, στον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έστειλε ταχυδρομικώς πιστωτική κάρτα χωρίς να την έχει ζητήσει. Η απόφαση του δικαστηρίου, έπειτα από σχετική αγωγή του ιδιώτη, όχι μόνο κρίνει «παράνομη» την έκδοση κάρτας χωρίς έγκριση του πελάτη, αλλά θεωρεί ότι σε σχετικές περιπτώσεις οι τράπεζες πρέπει να καταβάλλουν και αποζημίωση …..