13.000 ευρώ κοστίζει η αμφισβήτηση αθωότητας

0

«E» 25/10 Η οριστική αθώωση ενός πολίτη από τα ποινικά δικαστήρια είναι… αθώωση και δεν πρέπει να αμφισβητείται από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή. Δεν υπάρχει καμία ποιοτική διαφορά αν ο πολίτης έχει απαλλαγεί «ελλείψει στοιχείων» ή «λόγω αμφιβολιών» από μία ποινική υπόθεση …..