214 Συμβολαιογράφοι σε 15 Εφετεία

0

Γραπτός διαγωνισμός για 214 οργανικές θέσεις Συμβολαιογράφων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2012, ενώ ακόμη ένας θα γίνει το 2013 και θα αφορά 186 θέσεις.

Γραπτός διαγωνισμός για 214 οργανικές θέσεις Συμβολαιογράφων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2012, ενώ ακόμη ένας θα γίνει το 2013 και θα αφορά 186 θέσεις.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν εντός του έτους, σε 15 Εφετεία όλης της χώρας, έχουν ως εξής: