4 «όχι» για την αναθεώρηση

0

Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Με τέσσερα «όχι» απαντά το Ιδρυμα Μαραγκοπούλου (ΙΜΔΑ), ως μέλος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στις προτεινόμενες αναθεωρήσεις των άρθρων του Συντάγματος: 88 §2 (κατάργηση Μισθοδικείου), (ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου), 24 και 117 §3 & 4 (περί δασικών και περιβαλλοντικών διατάξεων) και 16 (παιδεία και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων) …..