51 υπηρεσίες στο Πειθαρχικό γιατί ταλαιπωρούν πολίτες

0

Αναζητούνται υπεύθυνοι, ακόμα και υπόλογοι, για πειθαρχικές ευθύνες σε 51 δημόσιες υπηρεσίες, επειδή «κώφευσαν» στις εντολές του υπουργείου και δεν έστειλαν στοιχεία για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών που έχει θεσπιστεί με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη…