Αφορά φακέλους που κατατέθηκαν στην Πολεοδομία μέχρι 25 Νοεμβρίου 2005 – Εξαίρεση από ΦΠΑ με 3 δικαιολογητικά

0

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ Με αίτηση του φορολογούμενου και τη συνυποβολή τριών δικαιολογητικών χορηγείται η άδεια εξαίρεσης της ανεγειρόμενης οικοδομής από ΦΠΑ 19%. Η εξαίρεση αφορά ιδιοκτήτες ή κατασκευαστές που κατέθεσαν πλήρη φάκελο στην Πολεοδομία μέχρι 25 Νοεμβρίου 2005, για νεόδμητο ακίνητο με οικοδομική άδεια εκδοθείσα από 1ης Ιανουαρίου 2006. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, όσοι εξαιρούνται από τον ΦΠΑ πρέπει να λάβουν υπόψη 8 στοιχεία: 1. Εξαιρούνται οικοδομές που ανεγείρονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή με αντιπαροχή και των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε από 1.1.2006, εφόσον μέχρι 25 Νοεμβρίου 2005 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος στην Πολεοδομία. Σε αντιπαροχή πρέπει μέχρι 25.11.2005 να έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο. 2. Σε αναθεωρημένη οικοδομική άδεια δεν εξετάζεται αν έχουν ξεκινήσει εργασίες στο κτίσμα …..