Αφορολόγητο αποθεματικό έως 10 έτη μετά την επένδυση

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/4/2007 Αφορολόγητο αποθεματικό μέχρι και δέκα χρόνια μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν το δικαίωμα να σχηματίσουν οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις με τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 2601/98 …..