Αυστηρά μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής από Ε.Ε.

0

Αυστηρότερο πλαίσιο για φορολογούμενους «υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής» και αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής του ΦΠΑ στο διασυνοριακό εμπόριο στην Ε.Ε. πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας των κρατών-μελών, αλλά και της Ε.Ε. με τις τρίτες χώρες. Ιδιαίτερο βάρος δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην είσπραξη του ΦΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του συστήματος λειτουργίας του στην Ε.Ε. …..