Αυστηροποιείται ο έλεγχος για την εφαρμογή των POS

0

Αυστηροποιείται η διαδικασία των ελέγχων για την υποχρεωτική εφαρμογή των ΡΟS για όλα τα επαγγέλματα των οποίων η σχετική προθεσμία προμήθειας και λειτουργίας των μηχανημάτων για τις συναλλαγές
των φορολογούμενων με κάρτες έληξε στο τέλους του Ιουλίου.