Αυστηρότερο γίνεται το εθνικό δίκαιο για την προστασία των “εμπορικών απορρήτων”

0

Αυστηρότερο γίνεται το εθνικό δίκαιο για την προστασία των “εμπορικών απορρήτων”. Η αυστηροποίηση προβλέπεται με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2016/943 “περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους”, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σχόλια