Αυξάνονται τα ανώτατα όρια ενισχύσεων στον αλιευτικό τομέα

0

«E» 25/7 Η Κομισιόν υιοθέτησε χθες νέο κανονισμό, με τον οποίο αυξάνει τα ανώτατα τα όρια των «ήσσονος σημασίας» κρατικών – εθνικών ενισχύσεων στον αλιευτικό τομέα. Αυτές οι «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ενισχύσεις προέρχονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών και δίδονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα νοθεύσουν τον υγιή ανταγωνισμό σ’ αυτόν τον τομέα …..