Αγωγές κατά τραπεζών από την ΕΚΠΟΙΖΩ

0

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΟΡΟΙ των τραπεζικών συναλλαγών, που προβλέπουν την επιβολή προμηθειών εις βάρος των καταναλωτών, μπαίνουν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων μετά την κατάθεση δύο συλλογικών αγωγών από την ΕΚΠΟΙΖΩ κατά μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, με τις οποίες ζητεί να κηρυχθούν οι όροι αυτοί παράνομοι και καταχρηστικοί. Πρόκειται για όρους που εφαρμόζουν οι τράπεζες και μεταξύ των άλλων αφορούν: * Την επιβάρυνση του καταναλωτή με τόκους αναδρομικά από την ημέρα διεξαγωγής της συναλλαγής με κάρτα. * Την επιβολή εξόδων για τις αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας (από 3 έως 20 ευρώ). * Την επιβολή εξόδων εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης (από 550 έως 1.500 ευρώ) …..