Αλλαγές από 1ης Ιανουαρίου 2011 στη φορολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων

0

Με τις διατάξεις του ν. 3842/2010 επήλθαν τροποποιήσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των δικηγορικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών οι βασικότερες αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων έχουν ως εξής: